อบรมนักเรียน

โครงการอบรมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนลูกเสือสำรอง

โรงเรียนวัดบูรณาวาส  วันที่ 11 ก.พ.2559 ณ สภ.เขาพังไกร

ลิขสิทธิ์@2558 สภ.เขาพังไกร สงวนลิขสิทธิ์      จูมล่า  ซอบแวร์เสรีเผยแร่ภายใต้เงื่อนไข  GNU Gneral Public LIcense   Powered  by Warp Theme Farmwork